Alex Morgan: 'Mỹ đã thiếu kiên nhẫn trước Việt Nam' Cầu thủ Mỹ cảnh giác trước Việt Nam Đội trưởng New Zealand coi trọng trận Việt Nam Cầu thủ lớp 10 Hàn Quốc phá kỷ lục World Cup