Giới trẻ đánh đổi sống hưởng thụ hay tích luỹ tài sản Nghỉ việc ở nhà trông con hay phiền cha mẹ già chăm cháu? Nên sang công ty mới lương tăng 10% nhưng áp lực cao? Tự biện hộ khi đưa cha mẹ già vào viện dưỡng lão Người già chê người trẻ không cố gắng mua nhà