Xe khách đi ngược chiều trong phố Xe con không được phép quay đầu nơi có vạch kẻ liền Nissan Magnite 2023 Biển nào báo cự ly tối thiểu giữa hai xe?